6. POLETNA ŠOLA USTVARJALNEGA IZRAŽANJA ZA MLADE PIANISTE
KREATIVKLAVIR od 6. 7. do 13. 7. 2019 v prostorih Glasbene šole Koper
mentorici: Valentina Češnjevar, prof. in Aleksandra Češnjevar Glavina, prof.

 

Vprašanje ali naj se otrokom počitnice začnejo z zadnjim dnem šole in končajo s prvim septembrom, ali pa naj vključijo otroka v kakšno poletno  pa vendarle „umsko“ dejavnost  tudi letos pesti veliko število staršev. Če pa se že odločijo za poletno šolo, kakšna naj bi ta bila, da bi združevala tako učenje kot zabavo?
Morda prav poletna šola KREATIVKLAVIR. Dobro premišljena in zastavljena z občutkom za otroke.


Idejna vodja, ki je pred sedmimi leti ustanovila KREATIVKLAVIR, je profesorica klavirja na GŠ Koper in na Gimnaziji Koper - Valentina Češnjevar. Od leta 2016 sodeluje s sestro  Aleksandro Češnjevar Glavina, prav tako profesorico klavirja v obeh omenjenih ustanovah. Razlog za poletno šolo je bila želja, da se bi otrokom ponudilo nekaj več vsebine, tesno povezane z ustvarjalnostjo nasploh in z glasbeno ustvarjalnostjo pri klavirju, ter s tem obogatilo „standardno“ obliko poučevanja pri poletnih šolah med dolgim poletjem  – izdelovanje solističnega repertoarja.

KAKŠNA JE VSEBINA TAKŠNE ŠOLE?  V ČEM SE RAZLIKUJE OD PODOBNIH POLETNIH ŠOL?
Gre za edinstveno poletno šolo, ki udeležencem ponuja  nabor različnih, vsebinsko zelo pestrih dejavnosti (učne ure klavirja, delavnice komponiranja in izdelovanja inštumentov, likovne delavnice, muzikološka predavanja in dr.),  prilagojene starosti otrok.
Pri vsakdanjem JUTRANJEM PREBUJANJU se otroci prek psihofizičnih vaj za razgibavanje in koncentracijo pripravljajo na intenziven dan.
Sledijo individualne lekcije in vadenje po učilnicah.

Na delavnici SPOZNAVANJA GLASBENE  LITERATURE otroci najprej neposredno „zaužijejo“ glasbo določenega skladatelja prek njim najbližjega medija (risanke ali glasbene predstave) in ga nato dodatno spoznajo skozi polurno predavanje.
Izbrane risanke in gledališke predstave imajo še en tematski namen: odpreti domišljijo in otrokom ponuditi ideje za lastne skladateljske začetke. Na skupinski delavnici IMPROVIZACIJA in SKLADANJE, katero vodi znan primorski skladatelj Bojan Glavina, otroci s pomočjo skladateljevih napotkov in zlasti s svojo domišljijo poskušajo skladati lastne improvizacije - skladbe.

Rezultat delavnice MUZICIKLIRANJE  (recikliranje „odpadkov“ v glasbene instrumente in muziciranje) so šejkerji, ropotuljice, kastanjete, bobenčki, deževne palice, marakaši, ki jih otroci izdelajo iz praznih pločevink, pokrovov, lončkov, različnih semen…

Raznovrstnost kreativne šole kaže tudi delavnica SLIKANJA:

Na zaključnem nastopu so seveda glavne solistične izvedbe skladb, ki jih udeleženci šole izpopolnjujejo na individualnih lekcijah klavirja. Vsak aktivni udeleženc šole po zaključku dobi potrdilo o udeležbi. 

CENA DELAVNICE:
   250 € s prehrano
 
(190 € šolnina, 15 € najem prostorov, 45 € prehrana - plačilo na prvi dan poletne šole)


Cena šolnine vključuje:
 - 4 individualne ure klavirja (45 min),
 - 24 skupinskih kreativnih lekcij in ves potreben material
 - osemdnevno vodenje in organizacijo
 - izvedbo zaključnega nastopa s podelitvijo diplom

 

NAČIN PLAČILA DELAVNICE
Kotizacijo lahko poravnate v dveh delih:
prvo polovico po prejemu odgovora o prijavi na vaš mail, najpozneje do 20. junija 2019,
drugo polovico najpozneje do 10. julija 2019 na račun:
KUD ARSMAGNA, Sečovlje 42a, 6333 Sečovlje,
IBAN: SI56 6100 0001 3718 281,
s pripisom: KREATIVKLAVIR/ime in priimek udeleženca

PREDSTAVITEV UDELEŽENCEV
Mladi pianisti se bodo predstavili na zaključnem nastopu udeležencev poletne šole, ki bo v soboto, 13. 7.  2019 ob 17. uri v koncertni dvorani Glasbene šole Koper. Zaradi specifičnih oblik dela (individualne ure in skupinske delavnice) je število udeležencev omejeno. Otrokom bodo na razpolago učilnice za vadenje (3 ure na dan).
Prednost imajo otroci starejši od 9 let in s predznanjem najmanJ treh razredov klavirja.

MOŽNOST BIVANJA
Bivanje si lahko priskrbite v Dijaškem domu Koper,
ki je le nekaj korakov oddaljen od glasbene šole Koper in v času počitnic deluje kot hostel.
Cena prenočišča v dvoposteljni sobi z zajtrkom znaša 20 €, polpenzion (zajtrk, večerja) pa stane 26 €.
Za vse dodatne informacije: www.ddkoper.si

 
Prijavnico pošljite najpozneje do 10. junija 2019,
- po pošti na naslov: Valentina Češnjevar, Bernetičeva 18, 6000 Koper
- prenos prijavnice:     
-
izpolnite elektronsko prijavo na strani

KAJ PONUJA KREATIVKLAVIR
Mladim glasbenikom ponuja priložnost, da ob druženju z vrstniki:
- obogatijo svoj notranji svet in okrepijo stik z lastno ustvarjalnostjo,
- doživijo različne oblike umetniškega izražanja,
- poglobijo svoje glasbeno znanje na različnih področjih (interpretacija, odnos do zvoka, tehnika, izraz, stil, glasbena literatura),
- raziskujejo glasbo skozi improvizacijo,
- izboljšajo svojo zbranost in samokontrolo.
ZAKAJ KREATIVKLAVIR
Na svet prihajamo kot radovedni, odprti, ustvarjalni.
V zgodnjem otroštvu, ko svet okoli nas še ni urejen po predalčkih, smo vsi slikarji in tesarji, kuharji in lutkarji, glasbeniki in gradbeniki, pesniki in igralci.
Preprosto živimo svojo ustvarjalnost in se spontano izražamo na različne načine. Potem pa vstopimo v svet različnih inštitucij in naša ustvarjalnost počasi kopni.

Vsak dan se kot pedagoginji srečujeva z vprašanji:
- kako pri otrocih znova obuditi ustvarjalnost in kako jih spodbujati, da jo izrazijo,
- kako negovati radovednost in potrebo po povezovanju in oživljanju »uskladiščenega« znanja,
- kako razvijati posameznika odprtega za spremembe,
- kako vzgajati osebnost, ki je svoje znanje sposobna uporabiti v novih in nepredvidljivih okoliščinah.

Kot odgovor na ta izjemno pomembna vprašanja in iz notranje potrebe, da otrokom ponudiva širšo paleto veščin in znanj, ki bi jim kasneje pomagala tudi pri njihovem glasbenem izražanju, je nastala poletna šola ustvarjalnega izražanja.


ALEKSANDRA ČEŠNJEVAR GLAVINA
akademska glasbenica pianistka, prof. klavirja,

je z najvišjo oceno diplomirala v razredu prof. Svetlane Bogino na oddelku za instrumente z tipkami na Akademiji Umetnosti v Novem Sadu in dobila Posebno nagrado Univerze za dosežke v času študija.
V času šolanja se je uspešno udeleževala državnih in mednarodnih tekmovanj, festivalov glasbenih šol Srbije, sodelovala na seminarjih EPTA-e Srbija, se izpopolnjevala na mojstrskih tečajih eminentnih profesorjev (K. Bogino, J. Čugajev, V. Ogarkov, R. Kinka, A. Valdma, I. Lazko, L. Pogorelić...). Solistično, v komornih skupinah, ali kot spremljevalka je nastopala po Srbiji, Makedoniji, Črni Gori, Italiji, Sloveniji, na Češkem, Slovaškem. Z orkestrom Instituta Gnesi-na v Moskvi je leta 2000 nastopila kot soliska, v Lisztovem klavirskem koncertu v Es-duru. Več-krat je kot solistka nastopila z Obalnim komornim orkestrom, ter s Pihalnim orkestrom mesta Piran.
Od leta 1999 je zaposlena na GŠ Koper in Piran, ter na Umetniški gimnaziji v Kopru kot prof. klavirja in korepetitorka. S svojimi učenci je prejela vrsto najvišjih priznanj na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, ter za svoje korepetitorsko delo prejela priznanje državne komisije TEMSIG-a leta 2005.
S kolegico Tamaro Ražem Locatelli, aktivno koncertira v klavirskem duu (Milano, Ljubljana, Kosovelov dom v Sežani, EPTA-ini klavirski dnevi, komentirani nastopi na poletnih šolah…)
Posnela je dve zgoščenki z glasbo skladatelja Bojana Glavine: »Glasba letnih časov« s svojo klavirsko partnerico in »Dih pomladi« s triom, ki ga sestavljajo profesorji iz GŠ Piran.
Zadnjih pet let je vodja klavirskega aktiva Zveze primorskih glasbenih šol (ZPGŠ) ter pobudnica in umetniški vodja novoustanovljene-ga Tartinijevega tekmovanja v Piranu (leta 2013). Za nadpovprečne rezultate na pedagoškem področju ji je Ministrstvo za šolstvo in šport 2012 podelilo najvišji strokovni naziv svetnica.

VALENTINA ČEŠNJEVAR
akademska glasbenica pianistka, prof. klavirja,
je z najvišjo oceno diplomirala na Akademiji Umetnosti v Novem Sadu v razredu ruskega profesorja V. Ogarkova (učenec znamenitega pianista E. Gilelsa), pri katerem je vpisala tudi magisterij. Kot solistka in komorna glasbenica je koncertirala v Sloveniji, Srbiji, Nemčiji, na Hrvaškem, Madžarskem, Danskem in Češkem. Med študijem se je intenzivno ukvarjala s svobodno improvizirano glasbo in nastopala na festivalih improvizirane glasbe. Je soavtorica glasbe za dve gledališki predstavi. Izpopolnjevala se je na številnih mednarodnih seminarjih pri vrhunskih pianistih in pedagogih, kot so Pierre-Laurent Aimard, Arbo Valdma, Konstantin Bogino, Egor Čugajev in drugi.
Od leta 2000 je zaposlena na GŠ Koper in Umetniški gimnaziji v Kopru kot klavirska pedagoginja in korepetitorka. Njeni učenci in dijaki klavirja so na mednarodnih, državnih in regijskih tekmovanjih prejeli več kot 60 nagrad. Zadnja leta so to velikokrat 1. nagrade in zlata priznanja, med njimi pa je več kot 20 absolutnih prvih nagrad.
Leta 2008 je uspešno zaključila triletno specializacijo za waldorfske učitelje v Ljubljani in pridobljeno znanje ustvarjalno uporablja pri svojem pedagoškem delu. Že sedmo leto deluje kot prostovoljka v centru za cerebralno paralizo Sonček. Poučuje na strokovnih delavnicah za klavirske pedagoge in na poletnih klavirskih šolah, kjer poleg klasičnega pouka izvaja tudi skupinske kreativne delavnice. Dijakom umetniške gimnazije je mentor pri »zvočni preobleki« nemih filmov, s katerimi so se koprskemu občinstvu več krat uspešno predstavili kot improvizatorji.
Za nadpovprečne rezultate na pedagoškem področju ji je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 2012 podelilo najvišji strokovni naziv svetnica.

 
Prijavnico pošljite najpozneje do 10.  junija 2019,
- po pošti na naslov: Valentina Češnjevar, Bernetičeva 18, 6000 Koper
- prenos prijavnice:      
-
izpolnite elektronsko prijavo na strani

Dodatne informacije:
e-mail: valentinacesnjevar@yahoo.com
e-stran: www.valentinacesnjevar.com

E-PRIJAVA

 

"Glasba je lirična pajčevina med srcem in možgani" - M. Krleža